Dark?
Return To Player Color
Bookmark
Followed by 246 people
Status Ongoing
Type Manhwa
Posted By
Posted On
Updated On

Return To Player

Synopsis Return To Player

เรื่องย่อ Return To Player
10 ปีที่แล้ว กลุ่มเทพเจ้าได้เปลี่ยนทุกคนบนโลกให้กลายเป็นผู้เล่นเกมซาดิสต์ที่บังคับให้พวกเขาฆ่าสัตว์ประหลาดในชีวิตจริง หรือฆ่าตัวตาย Sehan Kim ได้เห็นแล้วว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไร: ทุกคนในโลกนี้ต้องตาย ยกเว้นเขา เมื่อเขาได้รับโอกาสย้อนเวลากลับไปและเริ่มเล่นรอบที่สอง เซฮานตั้งใจแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนเส้นทางของเหตุการณ์และเอาชนะเหล่าทวยเทพในเกมของพวกเขาเอง

Chapter Return To Player