Dark?
Civil Servant Hunter’s S-Class Resignation Log Color
Bookmark
Followed by 24 people
Status Ongoing
Type Manhwa
Posted By
Posted On
Updated On

Civil Servant Hunter’s S-Class Resignation Log

Synopsis Civil Servant Hunter’s S-Class Resignation Log

เรื่องย่อ Civil Servant Hunter’s S-Class Resignation Log – ยุน ซอรา ข้าราชการระดับล่างที่ถูกปลุกพลังให้เป็นฮันเตอร์แรงค์ F หลังจากถูกผลักเข้าไปดันเจี้ยน เธอก็ได้ต่อว่าหน้าต่างของระบบจนผู้ดูแลระบบตอบสนองต่อคำด่านั้นของเธอ ทำให้ผู้ดูแลระบบสนใจในตัวเธอขึ้นมาจึงได้ทำสัญญากับเธอและเปลี่ยนให้เธอกลายเป็นผู้ปลุกพลังแรงค์ S จากนั้นเธอจึงตัดสินใจลาอออกจากงานและออกไปใช้ชีวิตผจญภัย แต่เธอก็ต้องเข้าไปพัวพันในสถานการณ์ที่อันตรายกับผู้ปลุกพลังคนอื่นๆเข้า นี่เป็นเรื่องราวแฟนตาซีโรแมนติกที่ผสมผสานแอ็คชั่นกับความฮาของระบบที่พูดคุยตอบโต้ด้วยข้อความหน้าอิโมจิ และพบกับความลึกลับของผู้ดูแลระบบที่เป็นคู่ทำสัญญาของเธอ และยุน ซอราจะจัดการกับพลังใหม่ของเธอยังไง