Dark?
Barbarian Quest Color
Bookmark
Followed by 48 people
Status Ongoing
Type Manhwa
Posted By
Posted On
Updated On

Barbarian Quest

Synopsis Barbarian Quest

อ่าน Barbarian Quest
เรื่องย่อ เทือกเขานภาเป็นสถานที่พักผ่อนของจิตวิญญาณ และผู้มีชีวิตไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ามผ่าน ทุกคนเชื่อเช่นนั้น “คุณจะกลายเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ อูริช” อูริช นักรบที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าขวานโบลเดอร์ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คนอื่นในเผ่าของเขาทำไม่ได้ และก้าวข้าม ‘เทือกเขาลอยฟ้า’ สิ่งที่เขา มองเห็นเหนือภูเขาเหล่านั้น มีเสื้อผ้าที่สวมใส่ต่างกัน พูดภาษาต่างกัน และผู้คนที่ไม่คุ้นเคยในชุดเกราะเหล็ก นี่คือเรื่องราวของโลกที่ไม่จดที่แผนที่และผู้ที่ต้องเผชิญ Webtoon ต้นฉบับ:KakaoPage, Daum

Warning, the series titled "Barbarian Quest" may contain violence, blood or sexual content that is not appropriate for minors.