Dark?
Omniscient Reader อ่านชะตาวันสิ้นโลก Color
Bookmark
Followed by 415 people
Status Ongoing
Type Manhwa
Posted By
Posted On
Updated On

Omniscient Reader อ่านชะตาวันสิ้นโลก

Synopsis Omniscient Reader อ่านชะตาวันสิ้นโลก

เรื่องย่อ Omniscient Reader อ่านชะตาวันสิ้นโลก
ทกจาเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปที่มีความสนใจเพียงเรื่องเดียวในการอ่านนวนิยายบนเว็บเรื่องโปรดของเขา ‘Three Ways to Survive the Apocalypse’ แต่เมื่อจู่ๆ นิยายเรื่องนี้กลายเป็นความจริง เขาก็เป็นเพียงคนเดียวที่รู้ว่าโลกจะจบลงอย่างไร ด้วยการตระหนักรู้นี้ ทกจาจึงใช้ความเข้าใจของเขาเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของเรื่องราวและโลกตามที่เขารู้

Chapter Omniscient Reader อ่านชะตาวันสิ้นโลก